Các loại giống cao su được khuyến cáo là hợp với phương pháp cạo mủ bằng khí bao gồm:

  1. RRIM 600
  2. GT1
  3. VM515

Chỉ áp dụng với cây thu hoạch từ năm thứ 15 trở đi. (15 năm cạo chứ không phải 15 năm tuổi).

Hoàn toàn không khuyến cáo sử dụng phương pháp cạo mủ khí gas với vườn cây tơ.

Trích ” HỘI THẢO CHĂM SÓC VÀ KHAI THÁC CAO SU – GIAO LƯU VỚI CÁC CHUYÊN GIA ĐẾN TỪ VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM. “