351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

cung cấp cây giống cao su RRIV 209
Sinh trưởng KTCB: Trung bình, ổn định. Ở vùng thuận lợi Đông Nam bộ và Tây Nguyên cao dưới 600 m, cũng như ở miền Trung, GT 1 sinh trưởng kém hơn nhiều giống khác. Nhưng trong điều kiện bất thuận của vùng Tây Nguyên 600-700 m, GT 1 sinh trưởng tương đương với các giống phổ biến.
Tăng trưởng trong khi cạo: Trung bình.
Năng suất: Năng suất khởi đầu chậm, 10 năm đầu khai thác với chế độ cạo không kích thích, đạt khoảng 1,4 T/ha/năm.
Các đặc tính quan trọng khác
Thân thẳng, vỏ nguyên sinh hơi mỏng, cứng, tán hẹp, hạt làm gốc ghép tốt
Kháng gió khá, nhiễm nhẹ đến trung bình các loại bệnh lá.
Có thể áp dụng chế độ cạo trung bình, đáp ứng kích thích bền. Đặc tính mủ thích hợp cho việc sơ chế hầu hết các chủng loại cao su.
Đánh giá chung
Sinh trưởng và sản lượng trung bình, ổn định trong các điều kiện khác nhau. Ở Việt Nam nên hạn chế trồng GT 1 ở vùng thuận lợi do năng suất, sinh trưởng kém hơn nhiều giống hiện có; thích hợp ở vùng bất thuận tại Tây Nguyên và miền Trung.
Liên hệ ngay
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi ngay