Rất nhiều khách hàng đã quan tâm đến 2 loại giống Rriv209 và PB 235 qua các cuộc gọi tư vấn !

Cao su giống Hạnh xin ghi nhận về sự tin tưởng và đang sẵn sàng giao nhận hàng chục ngàn bầu hạt tầng lá để đáp ứng nhu cầu trồng mới của quý khách vào những tháng cuối năm 2019 !..

Hãy liên hệ Mrs Hạnh Trần
0395.41.51.21