Năng suất khởi đầu khá, tăng cao về sau ở vùng thuận lợi. Trên sơ tuyển ở các tỉnh phía bắc có sản lượng thuộc nhóm dẫn đầu, sinh trưởng khoẻ và tăng vanh trong khi cạo rất tốt. ưu điểm là chịu rét tốt. Nhiễm nhẹ bệnh lá, nhiễm Corynesporatreen vườn nhân tại Lai Khê.