Đặc tính của giống cao su RRIV 209

Nguồn gốc giống cao su RRIV 209 :