351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

cung cấp cây giống cao su RRIV 209
Sinh trưởng KTCB: Sinh trưởng dưới trung bình, bằng hoặc thấp hơn các giống phổ biến như GT 1, RRIM 600.
Tăng vanh trong khi cạo: Trung bình.
Sản lượng:  Vùng Đông Nam bộ, sản lượng RRIM 712 kém hơn PB 235; ở Ã Tây Nguyên và miền Trung, năng suất cao hơn GT1 và PB 235.
Các đặc tính quan trọng khác
Thân thẳng, tròn, tán nhỏ, cành lưu lại lâu dài, tán thấp nhỏ, cành trung bình, không phân tầng. Nhiễm nhẹ các loại bệnh. Kháng gió tốt.
Đánh giá chung
Sinh trưởng và tăng trưởng kém hơn RRIM 600 nhưng năng suất cao hơn; kháng gió tốt. Rất triển vọng cho vùng ảnh hưởng bão thường xuyên ở vùng duyên hải miền Trung.
Liên hệ ngay
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi ngay