RRIV 5 (LH 82/198)

Năng suất 2.5-3 tấn/ha/năm ở vùng thuận lợi, sinh trưởng KTCB rất khoẻ – có thể khai thác sau 5 năm KTCB với điều kiện thâm canh (vườn trồng bầu nhiều tầng lá ở Đồng Nai, Phú Riềng). Tăng trưởng trong khi cạo cao, ít nhiễm bệnh, cây hơi cong.