351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

cung cấp cây giống cao su RRIV 209

Năng suất cao sớm, dẫn đầu trên các vườn sản xuất thử ở An Lộc Đồng Nai (Cẩm Mỹ), Lộc Ninh; Năm đầu tiên đạt 1 tấn/ha, từ năm thứ 2 trở đi đạt 2 tấn/ha. Sinh trưởng rất khở trong giai đoạn KTCB – vượt hẳn RRIV 4, vanh mở cạo dẫn đầu ở các vườn sản xuất thử ở Đồng Phú, An Lộc, Đồng Nai. Tăng trưởng tốt trong khai thác.

Nhiễm nhẹ các bệnh lá, chưa nhiễm corynespora (2010)

Liên hệ ngay
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi ngay