… Bên cạnh những vườn cây đang chờ mưa đều trên diện rộng…Bầu hạt giống Rriv209 chuẩn bị cho khách hàng Kontum vào tháng 4Cao su giống Hạnh 0395.41.51.21