…Một khởi đầu thật hoàn hảo ,vui vẻ và thuận lợiCao su giống Hạnh xin cảm ơn người Bù Đăng ,Bình Phước hôm nay…Bầu hạt 2 tầng lá giống Rriv209 vẫn là sự lựa chọn hàng đầu …