351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Share on facebook

Mưa đều trên diện rộng ..khách hàng khẩn trương trồng mới trên vùng đất Hớn Quản Tỉnh Bình Phước.. Và bầu hạt giống Rriv 209 đã sẵn sàng cho ngày mai…ngày 10 tháng 7