351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Mưa đều trên diện rộng …thích hợp cho thời điểm gieo giống hạt Cao su…Tất cả đã sẵn sàng cho mùa trồng mới tháng 5/2022

Cao su giống Hạnh 0395.41.51.21

Khách hàng có nhu cầu xinLiên hệ ký hợp đồng vào tháng 11/2021