Mưa đều trên diện rộng …thích hợp cho thời điểm gieo giống hạt Cao su…Tất cả đã sẵn sàng cho mùa trồng mới tháng 5/2022

Cao su giống Hạnh 0395.41.51.21

Khách hàng có nhu cầu xinLiên hệ ký hợp đồng vào tháng 11/2021