351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Share on facebook

Bầu hạt giống Rriv209 và Bp235 đã về bãi dựng tầng lá để chuẩn bị giao cho khách hàng trồng mới vào tháng 4/2021
Cao su giống Hạnh