351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Bầu hạt giống Rriv209 và Bp235 đã về bãi dựng tầng lá để chuẩn bị giao cho khách hàng trồng mới vào tháng 4/2021
Cao su giống Hạnh