351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Share on facebook

Tất cả đã sẵn sàng !

Vườn bầu đã lai ghép giống Rriv209 và Bp235 cho trồng mới vào tháng 3/2021Tây Ninh thời tiết thuận lợi !!

Hoàn tất những hợp đồng nhận cây từ tháng 4 đến tháng 6/2021. Chăm sóc cây lên tầng lá ổn định sẽ nhận trồng cho khách hàng Phú Giáo và Bình Long ..!

Liên hệ :
Cao su giống
Hạnh 0395.41.51.21
Đặt hàng ngay hôm nay để yên tâm về cây giống sẽ trồng năm 2021 Facebook,Zalo Hạnh Trần