351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Share on facebook

Mùng 3 tết..Khách hàng Kontum khai Xuân ..Vẫn là Bầu hạt Rriv209 tầng lá …Và Cao su là lựa chọn cho kinh tế lâu dài ..Cao su giống Hạnh 0395.41.51.21