Cám ơn khách hàng đã đúng hẹn khi vượt hàng trăm cây số để đến Cao su giống Hạnh nhận cây ! Mrs Hạnh 0395.41.51.21Tháng 5 /27