351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Vẫn còn trong hôm nay.22/5/2020
Bầu hạt 1 tầng lá giống Rriv209 giao cho khách hàng Đồng Phú Tỉnh Bình Phước chờ Mưa….Vùng đất chủ đạo trồng Cao su nhưng khá bất ngờ khi .. ngoài vùng phủ sóng.. không có dịch vụ …chỉ gọi khẩn cấp.. nên khá vất vả khi liên lạc…Qua rồi những năm chạy loanh quanh .. giơ cao điện thoại để hy vọng bắt được … dò sóng.
Cám ơn khách hàng Bình Phước

Liên hệ ngay
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi ngay