Và Đôn Thuận Trảng Bàng Tây Ninh vùng đất luôn lựa chọn bầu hạt tầng lá giống Bp235 trồng mới vào những ngày cuối tháng 7 !..

Sáng nay vận chuyển đến nơi trồng bằng xe máy cày vì đường đất trơn trợt , lầy lội do mưa nhiều ngày !!
Cao su giống Hạnh luôn mong sẽ nhận được nhiều cuộc gọi qua số 
Mrs Hạnh 0395.41.51.21