351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Share on facebook

Mưa … !!!và những bầu hạt tầng lá giống Rriv209 đang chờ Bình Long ..Củ Chi .. Phú Giáo ..trồng mới !!!!…..

Bắt đầu khi mưa thật sự trở lại qua những cuộc điện thoại tư vấn và đặt hàng !! Bầu hạt tầng lá giống Bp235 cũng đang dần ổn định !!

Hãy gọi 0️⃣3️⃣9️⃣5️⃣.4️⃣1️⃣.5️⃣1️⃣.2️⃣1️⃣
Cao su giống HẠNH

Bên cạnh còn có những bầu cắt ngọn đang chờ về đất mới của quý khách hàng !!!