Tổng Diện tích: 67 ha, đất bằng phẳn.

Cây trồng thành 2 đợt:

+ 60 % cây trồng bước sang năm thứ 5

+ 40% cây trồng năm thứ 3

Đường sá thuận tiện mặt tiền đường chính của cửa khẩu

Giá bán: 150 triệu/ha

Đất sổ đỏ Liên hệ: 0914.49.37.39