351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Sáng nay giao cây cho khách hàng Huyện Dương minh Châu !

Rất cám ơn sự tin tưởng !!
Cao su giống Hạnh
0️⃣3️⃣9️⃣5️⃣.4️⃣1️⃣.5️⃣1️⃣.2️⃣1️⃣

Hãy gọi cho tôi khi liên hệ trồng mới Cao su năm 2020 với 2 giống bầu hạt tầng lá Rriv209 và Bp235 !..

Giao hàng tận nơi sớm nhất vào tháng 3/2020 ..!!!