Cao su giống Hạnh luôn sẵn sàng lắng nghe và mong hợp tác thành công cùng với những khách hàng lựa chọn Cao su là kinh tế lâu dài ..

Vẫn còn hàng chục ngàn bầu tầng lá ổn định giống Rriv209 và Bp235 phục vụ cho tháng này.. tháng vẫn còn Mưa !Bên cạnh những hợp đồng cho tháng 6/2021 đã chuẩn bị ngay hôm nay.!

Liên hệ đặt hàng :

Cao su giống Hạnh 0395.41.51.21Zalo,Facebook Hạnh Trần