Thứ bảy cuối tuần lại có chuyến cây giao cho Huyện nhà !

Rất cám ơn sự hợp tác .. mặc dù đất chưa thanh lý cây nhưng chấp nhận chuyển cây ngay hôm nay đến tháng 9 cây vừa 2 tầng lá sẽ trồng !!

Hãy gọi : 0395.41.51.21
Cao su giống HẠNH ( Tây Ninh )