351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Share on facebook

Khách hàng Vên Vên Tây Ninh đã ghé lại chiều nay .. thứ 6 ngày 13 !!!

Ngày may mắn …!

Chờ nắng sẽ giao hàng tận nơi ..Bầu hạt tầng lá ổn định giống Rriv209 !!

Xin Cảm ơn người Gò Dầu …!!!