15/7/2015 giao 1200bầu giống Rriv 5 trồng cho tiểu điền Ấp Đồng xến ,Định an ,Bình Dương.

cao-su-giong-1507 (1) cao-su-giong-1507 (2) cao-su-giong-1507 (3) cao-su-giong-1507 (4) cao-su-giong-1507 (5)