351, ấp 3, Bến Củi

Dương Minh Châu, Tây Ninh

0395 41 51 21

Zalo , Facebook

T2 - CN : 7:30 - 19:00

Liên hệ tư vấn và báo giá

Share on facebook

Chiều qua lên xe !!!
Sáng sớm đi giao !!
Trưa nay xuống bãi !
Cuộc sống là vậy..Cám ơn cuộc đời
Giao bầu cắt mặt giống Rriv 124 cho khách hàng Tua Hai Tây Ninh.