Giao bầu Rriv 209 cắt ngọn trồng mới xã Lộc Ninh!!
Chuẩn bị trồng bầu LH/90/952 tầng lá cho khách hàng làng 5 huyện Dầu Tiếng Bình Dương !
Bến Củi chiều nay có mưa !
Bầu Bp235 về bãi,bầu RRIV 209 và Lai Hoa 90/952 đến đất mới !
Rất cảm ơn sự tín nhiệm của quý khách hàng đã chọn cơ sở chúng tôi khi quyết định trồng cao su !
Hãy gọi Mrs Hạnh 01695.41.51.21[foogallery id=”2227″]