Bầu hạt 2 tầng lá giống Rriv 209 về Đồng Phú sáng nay ..4 tháng 10 /2021Sau ngày nới lỏng giãn cách…Cảm ơn xã hội..