Vẫn còn hàng chục ngàn bầu dành cho tháp vòng 2 và sẽ giao vào tháng 4/2022

Bầu hạt giống Bp235 đang chờ cho vụ mùa trồng mới vào mùa mưa tháng 6/2022

Cao su giống Hạnh 351 ấp 3 Xã Bến Củi Huyện Dương Minh Châu Tỉnh Tây Ninh

Mrs Hạnh 0395.41.51.21Facebook Zalo Trần Hạnh